BAKIMA YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ


+A A-

BAKIMA YÖNELİK FAALİYETLER

Hemşirelik hizmetlerimizde, hemşirelik sürecinin kullanılması ile hemşirelik bakımı bilimsel temellere dayandırılmaktadır. Bakımlarımız, hasta bireyin gereksinimlerine uygun olarak bireye özel planlanmaktadır. Hemşirelik hizmetlerinin etkinliği, verilen bakımın sonuçları ve hemşirelerimizin performansı aylık olarak kalite indikatörleri aracılığı ile değerlendirilmektedir.

Hasta-hemşire memnuniyeti, bakım indikatörleri, hemşire devir hızı, hemşirelik hizmetlerini değerlendirme kriterlerimizdendir.

İŞ GÜCÜ PLANLANMASI

Hastanemizde hemşire iş gücü planlaması yapılırken; hasta bakımında nitelik ve nicelik olarak yeterli hemşire bulunmasının öneminin bilinci ile birimin hemşirelik iş yükü, hasta sayısı, hastaların bakım gereksinimleri bağımlılık düzeyleri ve çalışan hemşirelerin niteliği dikkate alınmaktadır.

Hastanelerimizde yatan hasta katları ve yoğun bakımlarda 'RUSH-MEDİCUS Hasta Sınıflandırma Kriterleri' doğrultusunda hastalarımızın bağımlılık düzeyleri hesaplanmaktadır. Hasta başına hemşire gereksinimi günlük olarak takip edilmektedir.

Image title

Image title

Image title